A

DOCUMENTS

Abu Jaber, M., Katanani, H., Al-Kumash, M., Al-Zghoul, R. and Ateyat, M., 2002: Evaluating the Community Based Rehabilitation (CBR) Program: Integrating the Disabled in Local Community Centers. Report. Al-Salt, Jordan: Al-Balqa´ Applied University, Princess Rahma University College. (18 pages, pdf-format)

Ahlbin, M., Bergqvist, C., Broberg, E., Harnfeldt, A., Johansson, Å. och Strand, A., 1992: Våra erfarenheter av utvecklingsstörning och omsorg. Rapport från en konferens. (16 sidor, pdf-format)

Ericsson, K. 1982: The retarded person: A citizen with a right to adequate housing in the community (4 pages, pdf-format)

Ericsson, K. 1985: From institutional to community services: Towards a normal way of life for the person with intellectual handicap (7 pages, pdf-format)

Ericsson, K. 1985: The principle of normalization: History and experiences in Scandinavian countries (11 pages, pdf-format)

Ericsson, K. 1985: The origin and consequences of the normalization principle (8 pages, pdf-format)

Ericsson, K., 1988: Key issues in the process towards community participation. Experiences from the closure of Carlslund, a residential institution in Stockholm. (53 pages, pdf-format)

Ericsson, K. 1991: Den goda gruppbostaden (22 sidor, pdf-format)

Ericsson, K. 1991: Dagliga verksamheter för samhällsdeltagande. En omsorgsmodell för vuxna personer med handikapp (29 sidor, pdf-format)

Ericsson, K. 1992: Efter att ha flyttat från vårdhem. En uppföljning efter ett vårdhems avveckling (46 sidor, pdf-format)

Ericsson, K. 1992: The Skaraborg Project: When all residential institutions are closed: On community alternatives and the lives they offer persons with handicap (42 pages, pdf-format)

Ericsson, K., 1992: Community participation: The life of persons after leaving the residential institution  (35 pages, pdf-format)

Ericsson, K. 1995: Två omsorgsvärldar ur ett medborgarperspektiv: Inför en fortsatt utveckling av personers välfärd. (9 sidor, pdf-format)

Ericsson, K. 1995: Ny vardag och nya livsvillkor - Efter avveckling av vårdhem för utvecklingsstörda (106 sidor, pdf-format)

Ericsson, K. 1995: Daily activities with support - Establishment and development of community services in a changing society (15 pages, pdf-format)

Ericsson, K, 1997: Framväxten av omsorger genom bostad och dagliga verksamheter samt skiftet mellan traditioner (13 sidor, pdf-format)

Ericsson, K., 1998: EU-Project Career: Towards participation in working life. Four national projects and a transnational project. Proceedings from the Belfast conference. (79 pages, pdf-format)  

Ericsson, K. 1998: Utvecklingen av svensk handikappomsorg. Ett problemområde för forskning och utveckling. (html-format)

Ericsson, K. 1998: Två Omsorgstraditioner. (html-format)

Ericsson, K. 1999: Establishing CBR for persons with mental retardation: A task for the Sweileh Integration Project (102 pages, pdf-format).

Ericsson, K., 1999: Establishing CBR for persons with mental retardation: A task for the Sweileh Integration Project.  (in Arabic - order)

Ericsson, K. 1999: Services to persons with an intellectual disability: A shift between two traditions of support (11 pages, pdf-format)

Ericsson, K., 2000: Deinstitutionalization and community living for persons with an intellectual disability in Sweden: Policy, organizational change and personal consequences (11 pages, pdf-format)

Ericsson, K. 2002: From institutional life to community participation. Ideas and realities concerning support to persons with intellectual disability. (list of content | 149 pages, pdf-format) 

Ericsson, K. 2005: Den svenska handikappreformen och 1946 års normaliseringsprincip. (11 sidor, pdf-format) 

Ericsson, K., 2005: A home for participation in community life: On a key task for disability services. (7 pages, pdf-format)

Ericsson, K., 2005: Towards a better life for persons with disability: Development of community based services and dissolution of institutions. (10 pages, pdf-format)

Ericsson, K., Bjernevall-Nygren, Thorsell, M., Widman, E-B., 1981. Behov av alternativa omsorger efter utflyttning från Carlslund och Klockbacka. (36 sidor, pdf-format)

Ericsson, K., Brusén, P. and Thorsell, M., 1986. Vad händer när personer flyttar från vårdhem för utvecklingsstörda? Två uppföljningsundersökningar från avvecklingen av Carlslunds vårdhem. (42 sidor, pdf-format)

Ericsson, K., Buzea, A., Ericsson, P. and Lundberg, K., 2003: Welfare for persons with intellectual disability in Lidingö: On community based services in a Swedish municipality. Contribution to the STEPS Conference in Lidingö. Uppsala University, Department of Education. (63 pages, pdf-format)

Ericsson, K. och Ericsson, P. 1980: Två synsätt på boende för personer med förståndshandikapp. (13 sidor, pdf-format)

Ericsson, K. and Ericsson, P. 1987: Community based services: On the contribution of support through housing and daily activities (20 pages, pdf-format)

Ericsson, K. and Ericsson, P. 1989: Two perspectives on the life of the person with an intellectual handicap (9 pages, pdf-format)

Ericsson, K. and Ericsson, P. 1994: Development and dissolution during the normalization process (19 pages, pdf-format)

Ericsson, K. and Ericsson, P. 1995: Support to persons with mental retardation through CBR: Awareness and methods (12 pages, pdf-format)

Ericsson, K. och Ericsson, P. 1997: Kvalitet inom två omsorgstraditioner. (html-format)

Ericsson, K. och Ericsson, P. 1997: Kommunalisering  och personers samhällsdeltagande (26 sidor, pdf-format)

Ericsson, K. och Ericsson, P. 1999: När kommunen blivit huvudman: behov av fortsatt utveckling. Anförande vid SOR:s konferens i Bergen. (pdf-format)

Ericsson, K. och Ericsson, P. 2003. Hantverkskooperativet Unitis i Ljusdal. Utveckling - uppföljning. (35 sidor, pdf-format)

Ericsson, K. och Ericsson, P. 2004: Att sätta prägel på sin vardag: Om säsongssamtal som ett arbetssätt inom handikappomsorg. (16 sidor, pdf-format)

Ericsson, K. and Ericsson, P. 2004: Influencing one´s everyday life: Development of intellectual disability services in a Swedish municipality. (81 pages, pdf-format)

Ericsson, K. och Stefansson, I. 1998: God man som företrädare för personen med begåvningshandikapp. (html-format)

Ericsson, P. 1985: En önskan om inflytande. En sammanfattning över utvecklingen inom NFPU under en 10-årsperiod. (7 sidor, pdf-format)  

Ericsson, P. 1996: The Sweileh Integration Project. 30 years experience of services to persons with mental retardation in Amman, Jordan (html-format)

Ericsson, P. 1998: Personernas tankar om arbete och dagliga verksamheter. (14 sidor, pdf-format)

Ericsson, P. 1998: Begåvningshandikapp och frihetsinskränkande åtgärder. En sammanfattning av ett uppföljningsprojekt. (8 sidor, pdf-format)

Ericsson, P. 1998: The Sweileh Integration Project. From Institutionally to Community Based Services for Persons with Intellectual Disability in Amman, Jordan

Ericsson, P. och Ericsson, K.1993: Konsekvenser av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Malmö stad. Kartläggning av en vidgad personkrets. (pdf-format)

Ericsson, P. and Ericsson, K. 1994: A trans-cultural study of the services for people with challenging behaviour in 6 countries: The Swedish contribution. (html-format)

Ericsson, P. and Ericsson, K. 1994: Persons with intellectual disability and exceptional needs - The Swedish experience (html-format)

Ericsson, P. och Ericsson, K. 1995: Att äga sin bostad. Berättelser från Kaptensgatan på Råå. (27 sidor, pdf-format)

Ericsson, P. och Ericsson, K. 1996: Kvalitet inom handikappomsorg. (html-format)

Ericsson, P och Ericsson, K. 1996: Mot ett personligt boende - Vallentuna behandlingshem. (html-format)

Ericsson, P. och Ericsson, K. 1997: Kvalitetsuppföljning på omsorgsenhet. (html-format)

Hallerfors, H. 1999: Det stora steget ut ur omsorgsvärlden. Hans Hallerfors intervjuar Kent Ericsson i Intra, nr 4, 1999. (html-format)

Janzon, T. 1999: Nya synsätt bryter gamla mönster. Teresa Janzon intervjuar Kent Ericsson i FUB-kontakt, nr. 5, 1999 (html-format)

Larsson, M. 1998: Avveckla vårdhemmet i huvudet. Intervju med Kent Ericsson i tidningen "Sensation". (html-format)

Lerman, B., Ericsson, K. and Nilsson, I., 1986. Vardagen inom två omsorgsvärldar. Om personer med begåvningshandikapp inom institutionella och integrerade omsorgsformer. (87 sidor, pdf-format)

Mansell, J. & Ericsson, K. 1996: Deinstitutionalization and Community Living - Intellectual Disability Services in Britain, Scandinavia and the USA 
(list of content) (html-format)

Mansell, J. & Ericsson, K. 2000: Deinstitutionalization and Community Living - Intellectual Disability Services in Britain, Scandinavia and the USA (in Japanese - order)

Raune, I. 1993: "Det är jag som ska bestämma hur dum jag är". Att respektera den handikappades personliga behov. Intervju med Kent Ericsson i Psykologtidningen, nr 19, 1993. (html-format)

Sonnander, K., Söder, M. och Ericsson, K. 1997: Forskare om utvecklingsstörning: Perspektiv, kunskaper, utmaningar
(innehållsförteckning) (html-format)

Stefansson, I. 1998: Godmanskap och förvaltarskap för personer med utvecklingsstörning. (html-format)

Stefansson, I. 1998: Personer med tankar om god man. Från intervjuerna under projektets inledande skede. (html-format)

 

Top of Page!