A

FORSKARE OM UTVECKLINGSSTÖRNING

FORSKARE OM UTVECKLINGSSTÖRNING
Perspektiv - Kunskaper - Utmaningar

Karin Sonnander, Mårten Söder, Kent Ericsson

Uppsala Universitets Förlag
1997

 

Mårten Söder:
INLEDNING

Karin Sonnander:
BIOLOGISKT OCH SOCIALT:
EXEMPLET PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRNING

Kent Ericsson:
FRAMVÄXTEN AV OMSORGER GENOM BOSTAD OCH DAGLIGA VERKSAMHETER
SAMT SKIFTET MELLAN TRADITIONER
(pdf-format)

Karl-Henrik Gustavson:
PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRNING HOS BARN:
EPIDEMIOLOGI OCH ORSAKSFAKTORER

Mats Granlund/Eva Björck-Åkesson:
REAGERA OCH REGLERA -
Beteendestilar hos barn med grava funktionsnedsättningar

Göran Annerén:
DOWNS SYNDROM -
En medicinsk, pedagogisk och samhällelig utmaning

Brita Ryde-Brandt:
HAR HASTIGHETEN NÅGON BETYDELSE?

Anna Hollander:
RÄTTIGHETSLAGSTIFTNING FÖR PERSONER MED BEGÅVNINGSHANDIKAPP.
Innebär lagstiftningen att enskildas medborgarstatus stärks
eller ställer lagen nya krav på kompetens och kvalifikationer?

Jerry Rosenqvist:
BEGREPPET INTEGRATION: SEMANTIK OCH IDEOLOGI

Magnus Tideman:
ÖKAD NORMALISERING ELLER BARA NY ADRESS?
Om kommunalisering och levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning

Anders Gustavsson:
ATT TA VID DÄR GOFFMAN SLUTADE -
Om betingelserna för att utveckla "egna" perspektiv på tillkortakommanden

Bengt Åkerström:
VUXNA MED AUTISM OCH FÖRSTÅNDSHANDIKAPP -
Aspekter av boende och behandling under olika livsperioder

Carina Gustafsson:
UTVECKLINGSSTÖRNING OCH SAMTIDIG PSYKISK STÖRNING -
EN KUNSKAPSÖVERSIKT

Ingemar Emanuelsson:
EN SKOLA FÖR ALLA - EN HOTAD MÅLSÄTTNING?

Lars Kebbon:
PUBLIKATIONER OCH ANNAN DOKUMENTATION 1953-1997

 

Top of page