A
 

PROJEKT STEPS/LIDINGÖ

 
VÄLKOMMEN
TILL PROJEKTETS HEMSIDA

Kent Ericsson

 

EU-Project STEPS är ett samarbete mellan handikappomsorger i städer inom 5 länder: Barcelona, Hamburg, Lidingö, London och Rotterdam. Du är välkommen att besöka den gemensamma hemsidan för information om projektet: 
www.eu-project-steps.de

Projekt STEPS/Lidingö är det svenska nationella projektet. Inom Lidingö kommun är det OSS, Området för Särskilt Stöd med verksamhetschef Kerstin Lundberg, som bedriver de bostäder och dagliga verksamheter (Ö-gruppen) som berörs. Projektet avser att pågå under åren 2002-2004. Vi kommer att på denna hemsida presentera den skrivna information som finns.

För dig som vill läsa mer om svenska omsorger om personer med begåvningshandikapp och den förändring som pågår inom detta område, finns ett material, på svenska och på engelska, på denna web-site.


Projektets gemensamma EU-konferens
på Lidingö, 15-18 maj, 2003

Information och förberedelser inom STEPS/Lidingö

Projektledningen i Hamburg och på Lidingö

Projektbeskrivningen: "Projekt STEPS/Lidingö:
Presentation av ett projekt för utveckling av handikappomsorg."

 

Arbetsrapporter och publikationer från projektet

Ericsson, K. och Ericsson, P., 2001: "The Hamburg Project - The first visit." Kommentar till det första besöket i Hamburg för planering av EU-projektet.

Ericsson, K., 2002: "EU-Project STEPS - The Swedish National Project." Plan of project.

Ericsson, K., 2002: Project STEPS - A contribution to the shift between traditions of support. Presentation at the Rotterdam Conference.

Ericsson, K., 2003: Projekt STEPS/Lidingö: Presentation av ett projekt för utveckling av handikappomsorg.

Ericsson, K., Buzea, A., Ericsson, P. och Lundberg, K., 2003: Welfare for persons with intellectual disability in Lidingö: On community based services in a Swedish municipality. Contribution to the STEPS Conference in Lidingö.

Ericsson, K. 2003: The STEPS Project: A Photo album from the Lidingö conference, May 2003.

Ericsson, K., Buzea, A., Ericsson, P. och Lundberg, K., 2003: Participation of the person in the forming of his everyday life: On seasonal converstions in housing and daily activities. Progress report after year 1.

Fredin, H. 2003: Words of welcome. On the occasion of the Third International STEP:s Conference in Lidingö.

Lööw, L. 2003: Measures to promote the rights of persons with disability in the national perspective. Plenar presentation by the Swedish Disability Ombudsman, Mr. Lars Lööw, to the STEPS conference, Lidingö.

Ericsson, K. och Ericsson, P. 2004: Att sätta prägel på sin vardag: Om säsongssamtal som ett arbetssätt inom handikappomsorg.

Ericsson, K. and Ericsson, P. 2004: Influencing one´s everyday life: Development of intellectual disability services in a Swedish municipality. Final report from STEPS/Lidingö.

 

Projektledare:
Kent Ericsson, fil dr. psykolog
Uppsala Universitet
Pedagogiska Institutionen
Box 2109
SE-750 02 Uppsala

Tel: 07 07 89 30 80

e-mail: kent.ericsson@ped.uu.se

 

(Till sidans överkant)