A
 

PROJEKT STEPS/LIDINGÖ

 
RAPPORTER OM
SVENSK HANDIKAPPOMSORG

REPORTS ON 
SWEDISH FORMS OF DISABILITY SUPPORT

Kent Ericsson

 

Åter till första sidan

Samhällets stöd till personer med begåvningshandikapp har genomgått en dramatisk förändring under de senaste årtiondena. Institutionsavveckling och kommunalisering är de två begrepp som tillsammans beskriver denna utveckling. Detta Lidingö-projekt arbetar med frågor om kommunalisering av ett samhällsstöd. Som forskare har jag genomfört en serie projekt kring aktuella frågor som uppkommit under denna förändring. Något av materialet från dessa projekt kan hämtas hem från denna web-site. Du är välkommen att besöka den innehållsförteckning som presenterar dessa rapporter:

www.skinfaxe.se/doc.htm

Den rapport som är mest relevant för detta Lidingö-projekt är den som nämns här nedan:

1999: Kent Ericsson och Patricia Ericsson:
"När kommunen blivit huvudman: behov av fortsatt utveckling."
En kommentar till pågående kommunalisering.
(pdf-format)

 

In Sweden support to persons with an intellectual disability have changed dramatically during the last decades. Deinstitutionalization and the shift of responsibility from county to municipality are the two concepts which describe this development. This project STEPS/Lidingö concerns the new responsibilities for Swedish municipalities. During this change I have worked as a researcher on issues relevant to this development. Some of the reports from this work can be collected from this web-site. The list of content you can find on this address:

www.skinfaxe.se/doc.htm

 

(Till sidans överkant)