A

  BOOKS & REPORTS  

Här presenteras ett antal av våra böcker och rapporter. Vissa ges i pdf-format och kan på så sätt hämtas från denna web-site. I andra fall ges enbart  innehållsförteckningen.

On this page you will find our books and reports. Some are given in pdf-format and these can be collected from our web-site. If not, the contents of the book/report is given.

European Intellectual Disability Research Network (2003): Intellectual disability i Europe: Working Papers. Canterbury, Tizard Centre, University of Kent at Canterbury. (contents)

Ericsson, K. 2002: From institutional life to community participation. Ideas and realities concerning support to persons with intellectual disability. (contents | 149 pages, pdf-format)

Mansell, J. & Ericsson, K. 2000: Deinstitutionalization and Community Living - Intellectual Disability Services in Britain, Scandinavia and the USA (in Japanese - order)

Ericsson, K. 1999: Establishing CBR for persons with mental retardation: A task for the Sweileh Integration Project (102 pages, pdf-format )

Ericsson, K., 1999: Establishing CBR for persons with mental retardation: A task for the Sweileh Integration Project. (in Arabic - order)

Kebbon, L., Ericsson, K., Ericsson, P., Sandén, S. och Tideman, M. 1998: Utvärdering av kommunaliseringen av omsorger om utvecklingsstörda. Slutrapport från KOMUT-projektet, Centrum för Handikappforskning, Uppsala Universitet. (innehållsförteckningen )

Sonnander, K. Söder, M. och Ericsson, K. 1997: Forskare om utvecklingsstörning: Perspektiv, kunskaper, utmaningar. Uppsala: Uppsala Universitets Förlag. (innehållsförteckningen)

Mansell, J. & Ericsson, K. 1996: Deinstitutionalization and Community Living - Intellectual Disability Services in Britain, Scandinavia and the USA (contents)

Ericsson, K. 1995: Ny vardag och nya livsvillkor. Efter avveckling av vårdhem för utvecklingsstörda. Mariestad: Landstinget Skaraborg. (innehållsförteckningen)

 

Top of page