A

NY VARDAG OCH NYA LIVSVILLKOR

NY VARDAG OCH NYA LIVSVILLKOR
Efter avveckling av vårdhem för utvecklingsstörda

Kent Ericsson

Mariestad: Landstinget Skaraborg
1995

(Hämta hem boken här)

1. Avveckling, utveckling och livskvalitet
Kent Ericsson

2. Omsorg under förändring i Skaraborg
Ingegerd Öhman, Kent Ericsson

3. Alternativen till vårdhemmen
Kent Ericsson

4. Vad säger dom själva?
Sirkka Gilbertsson, Kent Ericsson

5. Nära varandra igen
Barbro Tuvesson, Kent Ericsson

6. Personal om sitt arbete på vårdhem och gruppbostad
Kent Ericsson, Catarina Dahlgren

7. Bostaden, de dagliga verksamheterna och livet på orten
Kent Ericsson

8. Livskvalitet för personer med grava begåvningshandikapp
Ingrid Zakrisson

9. Diskussion kring en samlad bild
Kent Ericsson

10. Ett utvecklat medborgarperspektiv
Kent Ericsson

 

Top of page