A

UTVÄRDERING AV KOMMUNALISERING

UTVÄRDERING AV KOMMUNALISERINGEN
AV OMSORGER OM UTVECKLINGSSTÖRDA

Slutrapport från KOMUT-projektet

Lars Kebbon, Kent Ericsson, Patricia Ericsson, Staffan Sandén, Magnus Tideman
1998

Innehållsförteckning.

1. Inledning

2. Bakgrund

3. Metod och genomförande

4. Omsorg och levnadsförhållanden för
vuxna med utvecklingsstörning efter kommunaliseringen

5. Kent Ericsson & Patricia Ericsson:
Kommunalisering och personers samhällsdeltagande

6. Magnus Tideman: Intressenternas bedömning

7. Magnus Tideman: Fler elever i särskolan -
ett exempel på det relativa handikappbegreppet

8. Staffan Sandén: Detta är ingen kommunalpolitisk fråga

9. Lars Kebbon & Magnus Tideman:
Sammanfattning, slutsatser och diskussion

Top of page