A
 

PROJEKT STEPS/LIDINGÖ

 
PROJEKTLEDNINGEN
I HAMBURG OCH PÅ LIDINGÖ

 

Åter till första sidan

 

Som nämnts på annan plats består EU-Projekt STEPS av 5 nationella projekt som pågår i Barcelona, Hamburg, Lidingö, London och Rotterdam. Detta arbete samordnas från Hamburg där den gemensamma projektledningen finns. De tre personer som svarar för denna är Dorothee Bittscheidt, Michael Langhanky och Anne Ernst.

Inom STEPS/Lidingö, det svenska nationella projektet, består projektledningen av Adriana Buzea och Kerstin Lundberg från Lidingö tillsammans med Kent Ericsson från Uppsala Universitet. 


Anne Ernst tillsammans med Kerstin Lundberg

 


Michael Langhanky tillsammans med Adriana Buzea

 


Michael Langhanky, Kent Ericsson och Anne Ernst

(Till sidans överkant)