A
 

DEN GODA GRUPPBOSTADEN

 
DEN GODA GRUPPBOSTADEN

Kent Ericsson

 

Uppdragsgivare: Malmö stads Omsorgsförvaltning
Uppdragstagare: Institutet Skinfaxe, Uppsala
Projektledare: Kent Ericsson
Projektperiod: 1991

Under ett tidigt skede när de första gruppbostäderna skapades kändes behovet stort av att klargöra de tankar de representerade för att kunna utveckla en arbetsmetodik för den omsorg som skulle erbjudas. Omsorgsförvaltningen i Malmö initierade då ett projekt för att sammanfatta de synpunkter som fanns representerade hos personal vid deras gruppbostäder. Under en serie sammankomster formulerades en bild av gruppbostäder, vilken sammanfattades i en rapport.

Ericsson, K. 1991: Den goda gruppbostaden. Rapport. Uppsala: Institutet Skinfaxe.