A

PATRICIA ERICSSON

Patricia Ericsson
Consultant Psychologist
Director of Skinfaxe Institute

Den svenska presentationen
The English presentation

CV

Den svenska presentationen

Under hela mitt yrkesliv har utformningen av samhällets stöd till personer med funktionshinder och till deras familjer varit mitt intresse- och verksamhetsområde. Jag har arbetat inom detta med såväl sociala och psykologiska, som organisatoriska och administrativa uppdrag.

I omsorgsförvaltningen i Stockholms läns landsting var jag administrativt ansvarig under 1980-talet. Då medverkade jag också i personalutbildningar och andra former av utvecklingsprogram. Dessförinnan arbetade jag under 1970-talet som psykolog inom omsorgsverksamheter i flera landsting. Under de senaste 10 åren har jag varit verksam som konsult i omsorgsprojekt, i Sverige och internationellt.

Jag kommer ursprungligen från Irland men har bott i Sverige sedan mitten på 60-talet. Mina drygt 30 år som psykolog inom detta område har huvudsakligen ägt rum i Sverige. Dessförinnan arbetade jag på Irland och i England som socialarbetare.

Detta har varit en period av en mycket spännande och positiv utveckling där jag vid flera tillfällen fått en central roll vid etablering av nya omsorgsformer. Jag har även haft uppdrag som innebär uppföljningar av dessa reformer samt analyser av kvalitet inom pågående verksamheter. Utifrån dessa uppdrag har jag kunnat följa utvecklingen av detta verksamhetsområde i Norden, i länder i Europa samt i Mellanöstern.

Idag har jag Institutet Skinfaxe i Uppsala som min bas. Utifrån detta är jag verksam med utvecklingsprojekt som berör vardagen för personer med funktionshinder, där personalens roll och bidrag ses som avgörande för det liv som dessa personer får leva. Mina uppdragsgivare är därför vanligtvis kommunala förvaltningar och privata organisationer.

TOP

The English presentation

The development of support from society, to persons with indellectual disability and their families, has been my main field of interest throughout my professional life. I have been concerned with these issues from both social and psychological perspectives, and in both organisational and administrative roles.

During the eighties I was Director of Care in the Department for the Provision of Support to Persons with Intelletual Disability in Stockholm County Council. This included responsibility for staff training programmes and other forms of organisational development. Prior to that, in the seventies, I held different posts as a psychologist in several counties. Since 1992 I have, as a consultant, been involved in developmental projects in Sweden and internationally.

I am originally from Ireland but have lived in Sweden since the mid-sixties, my 30 years of working as a psychologist has therefore been in Sweden. My experience from Ireland and England was as a social worker within Child Care Services.

These 30 years in Sweden have covered a period of both exciting and innovative development in which I have been closely involved, and responsible for the establishment of new forms of support. I have also had responsibilty for the follow-up of these reforms, and the analysis of quality within the current services. As a consequence I have been able to follow developements withn this field of work not only in the Scandinavian countries but also in several other Europenan countries and the Middle East.

The basis for my work to-day is Skinfaxe Insitute in Uppsala, of which I am director. My present work is mainly with developmental projects concerning the everyday life of persons with intellectual disability, where the role and contribution of staff is seen as crucial for the life these persons are able/allowed to live. My current assignments are therefore mainly initiated by public service providers, or private organisations.

TOP

CV

Patricia Ericsson, Director
Skinfaxe, Institute for Support Development Quality
Holmgångsvägen 3, SE-754 40 Uppsala

ACADEMIC
1957, Oxford G.C.E. St. Michael's School, Limpsfield, Surrey. England.
1961, B.A. The Queen's University of Belfast, N. Ireland. (History, Political Science, Philosophy, Economics, Psychology)
1962, Diploma in Social Studies. The Queens's University of Belfast. N. Ireland. (Social Administrrration, Social Medicine, Family Law)
1968, Fil. Kand. University of Uppsala, Sweden. (Psychology, Pedagogics, Sociology, Ethnography)
1976, Swedish Master in Psychology. University of Uppsala.

PROFESSIONAL QUALIFICATION
1978, State Registration as clinical psychologist.

PROFESSIONAL EMPLOYMENT
1958, English Teacher, St. Patrick's Secondary School, Asaba, Nigeria
1961-1962, Child Care Officer, Middelsex County Council, London
1966-1970, English teacher, Extramural studies, Uppsala University
1971-1975, Clinical Psychologist, Special Hospital, Sala
1974-1976, Research assistant, Mental Retardation Group, University of Uppsala.
1976-1979, Clinical Psychologist, Board of Social Welfare, Stockholm County Council.
1979-1981, Manager of Treatment Center for intellectually handicapped offenders. Board of Social Welfare, Stockholm County Council.
1981-1991, Director of Services, Board of Social Welfare, Stockholm County Council.

 

 

TOP